REŽIM DŇA

Hoci život v našich jasličkách nie je viazaný rozvrhom hodín, predsa sa riadi určitým vopred stanoveným režimom činností, ktoré sú dennodenne opakované v rovnakom poradí. Ráno sa deti hrajú, cvičia, desiatujú, vykonávajú hlavné didaktické činnosti, obliekame sa, ideme na prechádzku, vyzliekame sa, obedujeme, prezliekajú sa do pyžamka, spia – odpočívajú, prezliekajú sa, olovrantujú a hrajú, a to buď vonku, alebo dnu, opakujeme si informácie, ktoré boli v ten deň nové, zasa sa prezliekajú a odchádzajú s rodičmi domov, aby na druhý deň mohol pokračovať ten istý kolobeh. Jasličky sú stabilným prostredím, kde predmety, sociálne vzťahy i aktivity zostávajú približne rovnaké deň po dni, týždeň po týždni.  Deťom sa režim dňa „dostáva pod kožu“ samotným opakovaním činností v rovnakom poradí a počúvaním vychovávateliek, učia sa následnosti činností a tým i následnosti dňa.

6:30 - 8:00 hod.

Príjem detí od rodičov
Ranný filter
Voľná hra detí, individuálne venovanie sa deťom

8:00 - 8:30 hod.

Rozcvička
Osobná hygiena

8:30 - 9:00 hod.

Desiata

9:00 - 11:00 hod.

Výchovno-vzdelávacie aktivity
Hra, individuálna činnosť s deťmi
Pobyt vonku (sezónne, podľa počasia)
Osobná hygiena

11:00 - 12:00 hod.

Obed
Osobná hygiena
Ukladanie k spánku

12:00 - 14:00 hod.

Spánok

14:00 - 15:00 hod.

Postupné vstávanie
Osobná hygiena
Olovrant

15:00 - 17:00 hod.

Voľná hra detí
Odovzdávanie detí rodičom
Pobyt vonku (sezónne, podľa počasia)

STIAHNITE SI NÁŠ REŽIM DŇA